Τελική Ημερίδα του έργου UV-LEACH: Ερευνητικά Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Μελλοντικές Δράσεις

Η ΔΙΑΔΥΜΑ συμμετείχε στην “Τελική Ημερίδα του έργου UV-LEACH: Ερευνητικά Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Μελλοντικές Δράσεις”, που διοργάνωσε τo Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Χημείας και το ΚΕΔΕΚ-ΑΠΘ, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» «Β’ ΚΥΚΛΟΣ» του ερευνητικού έργου UV -LEACH LEACHLEACH την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 στη Θεσσαλονίκη.
Κύριος συντονιστής του έργου είναι το ΑΠΘ και εταίροι η ΔΙΑΔΥΜΑ, η ΕΠΑΔΥΜ και το ΕΑΠ.
Η ΔΙΑΔΥΜΑ παρουσίασε τις καλές πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζει στη Δυτική Μακεδονία καθώς και την περιβαλλοντική αξιολόγηση της πιλοτικής μονάδας για την επεξεργασία των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ που αφορά τη συμμετοχή της στο εν λόγω έργο.

Comments are closed.