Υποδομές μεταφόρτωσης βιοαποβλήτων στην τοπική μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων Κοζάνης

Διασύνδεση με ΕΣΗΔΗΣ:

ΑΑ Συστήματος: 184248

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

 

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.