Η ΔΙΑΔΥΜΑ απέκτησε εκτυπωτή πλαστικού (3D printer-video)

Στο πλαίσιο του έργου “Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling-GREENPOINT-MOB” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020, η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ προμηθεύτηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα τρισδιάστατης εκτύπωσης αντικειμένων μεγάλων διαστάσεων με τροφοδοσία υλικού (πλαστικού) σε μορφή Pellet και νήματος.

Περιγραφή διαδικασίας:

• Πλύση των υλικών σε ειδικό πλυντήριο
• Τεμαχισμός και κοκκοποίηση αυτών σε ειδικό τεμαχιστή
• Πλύσιμο του τεμαχισμένου υλικού
• Στέγνωμα του υλικού σε ειδικό στεγνωτήριο για τρισδιάστατους εκτυπωτές
• Κατασκευή νήματος από το τεμαχισμένο υλικό σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέγει να δημιουργήσει νήμα και όχι να οδηγήσει το υλικό απευθείας στον εκτυπωτή
• Εκτύπωση σχεδίων σε τρισδιάστατο εκτυπωτή

Το σύστημα θα αποτελείται από:
1. Τεμαχιστής και κοκκοποιητής πλαστικών υλικών
2. Στεγνωτήριο υλικών για τρισδιάστατους εκτυπωτές
3. Κατασκευαστής νημάτων για τρισδιάστατους εκτυπωτές
4. Τρισδιάστατος εκτυπωτής με δυνατότητα εκτύπωσης μεγάλων διαστάσεων αντικειμένων με τροφοδοσία υλικού (πλαστικού) σε μορφή pellet και νήματος

Με τον εκτυπωτή πλαστικού η ΔΙΑΔΥΜΑ προχωρά άλλο ένα βήμα στον δρόμο προς την κυκλική οικονομία και τα μηδενικά απόβλητα. Με τον εκτυπωτή πλαστικού επιτυγχάνονται τα κάτωθι:

  • Δεύτερη ζωή σε πλαστικά μιας χρήσης
  • Παράταση του χρόνου ζωής ορισμένων υλικών
  • Δίνεται αξία στα υλικά που δεν ανακυκλώνονται
  • Μείωση των αποβλήτων που θα οδηγούνταν σε υγειονομική ταφή
  • Χρήση δευτερευόντων πρώτων υλών για δημιουργία υλικών
  • Προστασία των φυσικών πόρων και εν γένει του περιβάλλοντος

Comments are closed.