Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές και με προφορική δημοπρασία. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η υψηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σύναψη σύμβασης πώλησης Μικτών Ανακυκλώσιμων Υλικών για το πρώτο εξάμηνο του 2021

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.