PreVEnting and ReDucing the tExtiles waste mountain in the MED area

PreVEnting and ReDucing the tExtiles waste mountain in the MED area

VERDEinMED

Πρόγραμμα:

Interreg Euro-MED- Project ID: Euro-MED0200343

Ακρωνύμιο:

VERDEinMED

Εταίροι:

1. Centre for Research and Technology Hellas (Ptolemais)-CERTH

2. Anonymi etairia diacheirisis aporrimmaton Dytikis Makedonias-DIADYMA S.A

3. Ribera consortium- CRIB

4. Technological Corporation of Andalusia- CTA

5. Technological Centre for the Textile and Clothing Industry of Portugal- CITEVE

6. E-institute- E-ZAVOD

7. Confindustria Umbria- CONF

8. League for the environment- Legambiente

9. FASK

10. Bulgarian Fashion Association- BFA

Χρονοδιάγραμμα:

Έναρξη: 21/11/2023

Λήξη: 21/07/2026

Περιγραφή:

Καθώς οι προκλήσεις των μεταχειρισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων βρίσκονται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο των κυβερνήσεων, της βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών, απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στο σύστημα για τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης. Οι τοπικές, περιφερειακές, και εθνικές κυβερνήσεις μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και κινήτρων για την επιτάχυνση αυτής της μετάβασης.

Προκειμένου να κλείσει ο κύκλος των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, όλοι οι παράγοντες πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια βιώσιμη επιχειρηματική περίπτωση. Στις διαδικασίες συμμετοχής τους, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συμπεριλάβουν εκείνους τους οργανισμούς που δεν έχουν ακόμη αποτελέσει μέρος της λύσης όπως εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων ως συλλέκτες, διαλογείς, ανακυκλωτές, αλλά και τελικοί χρήστες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία από κοινού δημιουργίας νέων προϊόντων.

Το VERDEinMED θα παρουσιάσει ένα αναλυτικό πλαίσιο για τη μελέτη της επιτυχούς εφαρμογής των κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων, προσδιορίζοντας τις ανάγκες όσον αφορά την καινοτομία επιχειρηματικών μοντέλων, την τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία, καθώς και τις συνθήκες που διευκολύνουν την αλλαγή πολιτικής και συμπεριφοράς. Το έργο VERDE θα παρουσιάσει το πλήρες φάσμα μιας τριπλής υπηρεσίας υποστήριξης που απευθύνεται στην κοινωνία των πολιτών, τη βιομηχανία και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, υποδεικνύοντας τις εξατομικευμένες παρεμβάσεις που απαιτούνται για αυτή τη μετάβαση.

Το οικοσύστημα που δημιουργείται με τον τρόπο αυτό θα διατηρηθεί μέσω του Verde Bussola, μιας πράσινης πυξίδας που ενσωματώνει τη δημιουργία περιφερειακών κόμβων, πλατφόρμας γνώσης και υπηρεσίας υποστήριξης σε μία ενιαία οντότητα, συγκεντρώνοντας εμπειρογνώμονες και γνώσεις από διαφορετικές τοποθεσίες προκειμένου να προετοιμαστεί το πλαίσιο για τη σύσταση κέντρων γνώσης και ικανοτήτων σε κάθε περιφέρεια.

Ο ρόλος της ΔΙΑΔΥΜΑ:

Η ΔΙΑΔΥΜΑ θα παρέχει τεχνογνωσία και καθοδήγηση σε δημόσιες αρχές και άλλους φορείς για το πώς να κάνουν τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης βιώσιμα και επιτυχημένες επιχειρήσεις. Αυτό θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του VERDE Academy. Σκοπός του VERDE Academy είναι η ανάπτυξη ισχυρής αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και άλλων ενδιαφερόμενων. Ο τελικός στόχος του VERDE Academy είναι να αναπτύξει ισχυρή αλληλεπίδραση, ευκαιρίες κοινής μάθησης και ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων για την εύρεση επαναληπτικών λύσεων σε αμοιβαίες προκλήσεις, με στόχο τον καθορισμό πολιτικών μόδας που βασίζονται στα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας.

Η ΔΙΑΔΥΜΑ θα υποστηρίξει απαιτήσεις για την προμήθεια βιώσιμων προϊόντων (μέσω δημόσιων προμηθειών) και θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και ανάπτυξη δεξιοτήτων όσον αφορά τον τομέα παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η ΔΙΑΔΥΜΑ θα συμβάλλει στον καθορισμό στόχων και στην ανάπτυξη υποχρεωτικών κριτηρίων βιωσιμότητας σε περιφερειακό επίπεδο μέσω συγκεκριμένης νομοθεσίας, όπως η σύνταξη του νέου Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της περιοχής.

Προϋπολογισμός:

2.848.602,00€

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Comments are closed.