Υβριδικό μοντέλο επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ συνδυάζοντας τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών Αντιρρύπανσης (ΠΟΔΑ) και την τεχνολογία των μεμβρανών

Υβριδικό μοντέλο επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ συνδυάζοντας τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών Αντιρρύπανσης (ΠΟΔΑ) και την τεχνολογία των μεμβρανών

UV-LEACH

Πρόγραμμα:

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-00137

Ακρωνύμιο:

UV-LEACH

Εταίροι:

1. ΕΔΑΔΥΜ
2. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
4. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χρονοδιάγραμμα:

Έναρξη: 31/07/2020

Λήξη: 30/07/2023

Περιγραφή:

To έργο UV-LEACH έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός νέου υβριδικού μοντέλου επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ, το οποίο συνδυάζει την τεχνολογία των βιοαντιδραστήρων ενεργού ιλύος (Activated Sludge (AS)) συνεχούς ή διαλείποντος έργου (Conventional Activated Sludge (CAS) ή Sequencing Batch Reactor (SBR)) με τη χρήση της τεχνολογίας μεμβρανών (Μεμβράνες υπέρ-διήθησης (Ultrafiltration (UF))) και των Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ) με υπεριώδη ακτινοβολία (UV), με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επεξεργασμένων στραγγισμάτων. Για το σκοπό αυτό μια υβριδική πιλοτική μονάδα UF/UV/ΠΟΜΑ θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί από την ΕΔΑΔΥΜ Α.Ε και θα βελτιστοποιηθεί στο ΧΥΤΥ Δ. Μακεδονίας. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, εμπορικών και οικονομικών πτυχών της προτεινόμενης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (AS/UF/UV/ΠΟΜΑ) και θα αναπτυχθούν κατάλληλες διαδικασίες για κλιμάκωση, διάδοση, αντιγραφή και μεταφορά σε μονάδα(ες) πλήρους κλίμακας.

Ο ρόλος της ΔΙΑΔΥΜΑ:

Η ΔΙΑΔΥΜΑ θα συμμετέχει στα πακέτα εργασίας του έργου που αφορούν το σχεδιασμό, κατασκευή και προκαταρκτικό έλεγχο της υβριδικής πιλοτικής μονάδας UF & UV/ΠΟΜΑ για την επεξεργασία στραγγισμάτων ΧΥΤΑ, και ειδικότερα στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη σύσταση και την ταξινόμηση των παραμέτρων των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ. Επίσης, θα συμμετέχει στη βελτιστοποίηση της προτεινόμενης αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας (SBR/UF/UV/ΠΟΜΑ) στο ΧΥΤΥ της Δ. Μακεδονίας, καθώς επίσης και στην περιβαλλοντική αξιολόγηση και ανάλυση του κύκλου ζωής της μονάδας AS(SBR)/UF/UV/ΠΟΜΑ.

Προϋπολογισμός:

890.892,50€

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Comments are closed.