Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2022

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2022, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ συνολικής αξίας 299.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.