Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης οχημάτων έτους 2022

Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης οχημάτων έτους 2022, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, συνολικής αξίας 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σχετικά αρχεία

Share

Comments are closed.