ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ NEUTRON «Net-zero Energy fUture through the identification of innovative Technologies under a circulaR, sustainable, and inclusive just transition – NEUTRON». Grant Agreement no: 101036519 — NetZero Cities — H2020- LC-GD-2020 / H2020-LC-GD-2020-2.

Share

Comments are closed.