Συμμετοχή της ΔΙΑΔΥΜΑ στο Συνέδριο για την Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα στον Δήμο Θεσσαλονίκης 16.11.2023

Συνέδριο για την Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα διοργανώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για το 2ο συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece και θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10.00-17.30 στη Θεσσαλονίκη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν το 2ο συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece με τίτλο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. – 17.30 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται με τη μετάβαση της χώρας μας στην κυκλική οικονομία και έχει στόχο να αναδείξει την καθοριστική συμβολή του έργου LIFE-IP CEI-Greece στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, προωθώντας καλές πρακτικές και την αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την
αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΕΕ για τα απόβλητα.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου συγκροτείται από θεματικές ενότητες και περιλαμβάνει για πρώτη φορά, την αναλυτική παρουσίαση ιδιαίτερα χρήσιμων μεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων του LIFE-IP CEI-Greece, οι οποίες συνδέονται με τις απαιτήσεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν έργα για:
• την προώθηση της ιεράρχησης αποβλήτων και τη στροφή προς λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία (όπως το σύστημα Πληρώνω-όσο-Πετάω, τη χωριστή συλλογή και ορθή διαχείριση Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων,

• τη δημιουργία Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων και την εφαρμογή δέσμης μέτρων για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας),
• την ενίσχυση της Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων,
• τη δικτύωση και ενημέρωση για την ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού (Εθελοντικές Συμμαχίες, Οικοδόμηση Δυναμικού για την υποστήριξη της Κυκλικής Οικονομίας, λειτουργία Παρατηρητηρίου και Εθνικού Αποθετηρίου Κυκλικής Οικονομίας, διάχυση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας με τη
χρήση Οπτικοακουστικών Μέσων και κατάλληλων Εργαλείων Επικοινωνίας) κ.α.

Το 2ο Συνέδριο του έργου LIFE-IP CEI-Greece θα χαιρετήσουν εκπρόσωποι από την πολιτική ηγεσία της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ο γενικός γραμματέας συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – ο Αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας, κ. Γεώργιος Κεφαλάς, και από εποπτευόμενους φορείς δημόσιας διοίκησης (Πράσινο Ταμείο – ο πρόεδρος Δ.Σ., κ. Γιάννης Ανδρουλάκης και Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης – η διευθύνουσα
σύμβουλος κα. Αλεξάνδρα Σοφία Τόγια), καθώς και ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Μιχάλης Γεράνης, και ο πρόεδρος
ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακουμής.
Το συνέδριο θα φιλοξενήσει ομιλίες από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα έργα και πρωτοβουλίες, αλλά και μία ενότητα αφιερωμένη στην παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου της Κύπρου LIFE-IP CYzero Waste λόγω της ιδιαίτερης συνάφειας των δύο ολοκληρωμένων έργων LIFE, ως προς τη συμβολή τους, στην υιοθέτηση της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας και στην υποστήριξη των εθνικών πολιτικών και σχεδίων δράσης.

Η ΔΙΑΔΥΜΑ θα συμμετέχει στο Συνέδριο με εισήγηση στις 11.40-11.55, με θέμα “Η εφαρμογή συστημάτων χωριστής συλλογής Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων (ΕΟΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν. Δείτε εδώ το πρόγραμμα και την πρόσκληση του συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Share

Comments are closed.