τεχνολογίες αξιοποίησης υπολειμμάτων καφέ

Αυτό το Αίτημα για Πληροφορίες ξεκίνησε από το ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο της Διαβούλευσης Ανοικτής Αγοράς για το έργο P5 Innobroker. Ο σκοπός αυτής της διαβούλευσης είναι να αποκτήσει μια εικόνα για τα ακόλουθα ζητήματα: Τι διατίθεται επί του παρόντος στην αγορά (τελευταία τεχνολογία – state of the art); Ποιες είναι οι τρέχουσες τεχνολογικές λύσεις και

περισσότερα