υπολείμματα καφέ

Αυτό το Αίτημα για Πληροφορίες ξεκίνησε από το ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο της Διαβούλευσης Ανοικτής Αγοράς για το έργο P5 Innobroker. Ο σκοπός αυτής της διαβούλευσης είναι να αποκτήσει μια εικόνα για τα ακόλουθα ζητήματα: Τι διατίθεται επί του παρόντος στην αγορά (τελευταία τεχνολογία – state of the art); Ποιες είναι οι τρέχουσες τεχνολογικές λύσεις και

περισσότερα

Ξεκίνησαν οι προκαταρκτικές ενέργειες για την ξεχωριστή συλλογή υπολειμμάτων καφέ! Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου HOOP (http://www.hoopproject.eu/) (Horizon 2020 Project ID 101000836), η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ως συνδεόμενος εταίρος του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CLuBE) (https://clube.gr/) πραγματοποίησε συλλογή υπολειμμάτων καφέ στην πηγή στην πόλη της Κοζάνης. Οι ποσότητες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη

περισσότερα

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης πρότασης με τίτλο HOOP (Hub of Circular Cities Boosting Platform to Foster Investments for the Valorisation of Urban Biowaste and Wastewater) του προγράμματος HORIZON 2020, ξεκινούν τις διαδικασίες ώστε να διερευνήσουν, να σχεδιάσουν και να ωριμάσουν την ολοκληρωμένη

περισσότερα